Lav grafer fra Google Analytics i Excel

En af de ting man må kæmpe lidt med i Google Analytics er eksport af data til Microsoft Excel. Du vil typisk være interesseret i denne eksport, når du vil lave grafer i Excel eller på anden måde behandle dine data fra Google Analytics i et regneark. Problemet er, at du som udgangspunkt kun kan eksportere til en CSV – eller kommasepareret fil, der samler alle oplysninger i en kolonne og separerer de forskellige elementer ( i dette eksempel; dato, år, besøgstal) med et komma. Hvis du vil lave en graf i Excel, vil du herefter være nødt til at dele de forskellige elementer op i seperate kolonner, hvilket godt kan være lidt langhåret – særlig hvis du vil se på besøgstal over 3 mdr…

Læs mere